Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no Distances līguma, neminot atteikuma iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā Distances līguma, nosūtot, pa pastu vēstuli vai e-pastu mums SIA „Jēko serviss”, A.Pormaļa iela 21, t. 29445455, info@jekoshop.lv. Pircējs var izmantot atteikuma veidlapas paraugu.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Ja  pircējs atteiksies no  līguma (14 dienu laikā no saņemšanas brīža), SIA “Jēko serviss” :

·        atmaksās visus no pircēja saņemtos maksājumus, izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka pircējs ir izvēlējies tādu piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;

·        Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien pircejs skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

Jebkurā gadījumā no pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.  SIA “Jēko serviss” var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad tiks saņemtas preces atpakaļ vai kad pircējs  iesniegs apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA „Jēko serviss”, A.Pormaļa iela 21, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad pircējs paziņoja savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Pircējam būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

 

PREČU ATGRIEŠANA

Preču atgriešana notiek Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktā kārtībā.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a)  preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ;

b)   preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d)  citos likumā paredzētajos gadījumos;

Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.